Vjeronauk

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

PRVOPRIČESNICI

OŠ KUSTOŠIJA
3.A boravak - ponedjeljak 17.00 sati
3.B boravak - utorak 17.00 sati
3. "klasičari" - ponedjeljak 16.00 sati
3.C Gornja Kustošija - ponedjeljak 9.00 ili 15.00 sati

OŠ OTON IVEKOVIĆ
3.A - utorak 9.00 ili 15.00 sati
3.B - utorak 10.00 ili 16.00 sati


KRIZMANICI

OŠ KUSTOŠIJA
8.A - četvrtak 8.15 ili 14.00 sati
8.B - četvrtak 9.00 ili 14.45 sati
8.C - četvrtak 9.45 ili 15.30 sati

OŠ OTON IVEKOVIĆ
8.A - petak 8.15 ili 14.00 sati
8.B - petak 9.00 ili 14.45 sati
8.C - petak 9.45 ili 15.30 sati