Vjeronauk

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

PRVOPRIČESNICI

OŠ KUSTOŠIJA
3.A boravak - ponedjeljak 17.00 sati
3.A "klasičari" - ponedjeljak 16.00 sati
3.B boravak - utorak 17.00 sati
3.B "klasičari" - ponedjeljak 14.00 sati
3.C Gornja Kustošija - ponedjeljak 9.00 ili 15.00 sati

OŠ OTON IVEKOVIĆ
3.A - utorak 8.30 ili utorak 14.00 sati
3.B - utorak 9.30 ili utorak 15.00 sati
3.C - utorak 10.30 ili utorak 16.00

KRIZMANICI

OŠ KUSTOŠIJA
8.A - srijeda 8.30 ili petak 14.00 sati
8.B - srijeda 9.15 ili srijeda 14.45 sati
8.C - srijeda 10.00 ili srijeda 12.45 sati

OŠ OTON IVEKOVIĆ
8.A - četvrtak 8.30 ili četvrtak 14.45 sati
8.B - četvrtak 9.15 ili četvrtak 14.00 sati