Krštenje

„Sveti sakramenti su najdragocijenije blago Crkve i kršćanskog naroda“

Sakrament Krštenja

Nastojte prijaviti krštenje djeteta mjesec dana ranije.

Roditelji koji traže krštenje za prvo dijete imaju još jedan susret prije krštenja (pripremu za krštenje).

Uobičajeni termini krštenja:
subotom u 12 sati
nedjeljom u 12 sati
prve nedjelje u mjesecu krštenje je pod misom u 11 sati

Prijave za sakrament Krštenja mogu se učiniti za vrijeme uredovnog vremena župnog ureda, radnim danom od 17 do 19 sati.


Kumstvo kod Krštenja

Da bi netko mogao biti kum na Krštenju treba ispunjavati slijedeće uvjete:

a) treba biti katolik sa navršenih 16 godina života

b) treba biti kršten, pričešćen i krizman

c) mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje)

d) da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili javno živi u izvanbračnoj zajednici

e) da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi)

f) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom

g) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.