Bolesničko pomazanje

„Sveti sakramenti su najdragocijenije blago Crkve i kršćanskog naroda“

Kada se ovaj sakrament može primiti i koliko puta?

Bolesničko pomazanje nije samo za one koji se nalaze u zadnjim trenucima života, koji umiru. Ono je prvenstveno predviđeno za TEŽE bolesnike, zatim prije ozbiljnijeg kirurškog zahvata (operacije), ali i vidne staračke nemoći. Tek na zadnjem mjestu spominjemo i trenutak umiranja. Dakle, ovo nije «zadnja pomast» kako mnogi misle, nego «bolesničko pomazanje».
Brojčano ograničenje za primanje ovog sakramenta ne postoji. Crkveni propisi kažu da se ovaj sakrament može ponoviti ako bolesnik koji je jednom primio pomazanje ozdravi, a onda nastupi neka nova bolest. U tijeku iste bolesti, sakrament se može ponoviti ako nastupi pogoršanje bolesti.
Veliko je djelo kršćanske ljubavi omogućiti bolesniku ili umirućoj osobi susret s Isusom u sakramentu Bolesničkog pomazanja. Pozovite svećenika umirućoj osobi dok je ona još u svijesti da se može dostojno ispovijediti i primiti Svetu Pričest.

Ako želite znati više: