Radovi na uređenju crkve sv. Nikole Tavelića

U našoj župnoj crkvi napravljen je novi sustav grijanja prema projektu ovlaštenih projektanata. Podno grijanje pokazalo se vrlo praktičnim i svi su župljani, koji tijekom zime dolaze u crkvu, taj način grijanja oduševljeno prihvatili. Sve troškove novog podnog grijanja platila je Gradska četvrt Črnomerec, kojoj naša župa većim dijelom pripada. Osobitu zahvalu upućujemo tadašnjem predsjedniku gradske četvrti gosp. Josipu Jeliću i svim vijećnicima gradske četvrti koji su poduprli financiranje ovog projekta.

Podizanjem razine poda za jednu stepenicu bilo je potrebno postaviti novu keramiku i urediti pod,  skratiti klupe i vratiti ih u crkvu... građevinske radove i potrebni materijal te urađeni posao financira se iz župne blagajne i darova vjernika.

Do sada je učinjeno:
-    novo podno grijanje
-    skraćivanje klupa
-    postavljanje nove keramike i uređenje poda
-    nabava i postavljanje novih prozora na sakristiji i novih vrata na tavanu i tornju

U planu je:
-    premještanje kipa sv. Nikole Tavelića i svetohraništa
-    uređenje prostora za kip bl. Alojzija Stepinca i sv. Antuna Padovanskog
-    uređenje male sakristije (novi pod i namještaj)
-    izgradnja nove ispovjedaonice
-    izgradnja novog predprostora na glavnom ulazu, jer je stari morao biti uklonjen zbog radova
-    otvaranje trećeg ulaza u crkvu (koji je zatvoren od poslije Drugog svjetskog rata)
-    nabava novih vrata za treći ulaz
-    postavljanje „privremene“ rampe za osobe u invalidskim kolicima i za dječja kolica
-    od preostalih dijelova klupa koji su ostali poslije skraćivanja napravit će se 28 manjih klupa od 1,5 metra do 1,8 metra dužine, koje će biti postavljenje uz zidove lijevo i desno u crkvi
-    nova rasvjeta u crkvi

Svima iskrena zahvala na pomoći i strpljenju. Osobita zahvala ide časnim sestrama koje su dozvolile da svete mise u vrijeme radova mogu biti u samostanskoj kapelici, te svima koji su redovito čistili crkvu kako bi mogla biti spremna za nedjeljne svete mise.

Fotografije radova