Vjeronauk

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

 

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

OŠ Kustošija:
3a - utorak u 15:00h
3a boravak - utorak u 16:00h
3b - utorak u 15:00h
3b boravak - srijeda u 16:00h
3c - utorak u 9:00 ili 14:00h
3d - utorak u 15:00h
3d boravak - utorak u 16:00h

OŠ Ivan Cankar (boravak) - srijeda u 17:00h

OŠ Oton Iveković:
3a - srijeda u 9:00 ili 15:00h
3b - srijeda u 9:00 ili 15:00h
3c - srijeda u 10:00 ili 16:00h

 

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE

OŠ Oton Iveković:
8a - četvrtak u 12:00 ili 15:30h
8b - četvrtak u 12:00 ili 15:30h
8c - četvrtak u 13:00 ili 15:30h

OŠ Kustošija:
8a - petak u 8:30 ili 15:30 h
8b - petak u 13:00 ili 16:30 h
8c - petak u 13:00 ili 16:30 h