Sanacija krovišta na župnoj crkvi

Dragi župljani, radovi na sanaciji krovišta su završeni. Iskreno zahvaljujemo na svakom vašem daru za plaćanje troškova. Ako još netko želi pomoći svojim prilogom, svoj dar možete uplatiti na žiro-račun župe:

Župa sv. Nikole Tavelića
Sv. Nikole Tavelića 2, Zagreb
2340009-1100212835

Napravili smo i uplatnice koje možete naći u crkvi ili u župnom uredu.

Pogledajte kako su tekli radovi