Župnici i kapelani

Župnici

Vilim Cecelja (1939.-1942.)

Antun Frimel (1942.-1977.)

Zvonimir Sekelj (1978.-2002.)

Marjan Gradinšćak (2002.-2011.)

Božidar Tenšek (2011.-2019.)

Ljubo Vuković (2019.-)

Župnik, Vilim Cecelja, rođen je 24. travnja 1909. u Svetom Iliji kod Varaždina. Završio je Bogoslovni fakultet u Zagrebu 1932. Prvo je služio kao kapelan u župi Bedenica, kod Sv. Ivana Zeline. U jesen 1935. premješten je bio za upravitelja župe Dubovec kod Kri­ževaca. Nakon toga je u župi Hrastvica. Nadbiskup bl. A. Stepinac povjerio mu je osnivanje župe u Kustošiji, što je i ostvario 1939. godine. Božjom Providnošću, nesebičnom pomoći nadbiskupa bl. A. Stepinca te svojim pristu­pom ljudima i osobnošću sagradio je crkvu posvećenu sv. Nikoli Taveliću, župni dvor i organizirao vjerska društva i soci­jalnu skrb. Kao svećenik zaprisegao je prvu vladu Nezavisne Države Hrvatske u travnju 1941. U svibnju 1944. godine poslan je u Beč gdje vodi tamo­šnji Hrvatski Crveni Križ (pomaže i skrbi za hrvatske ranjenike). Završetkom rata nastavlja voditi Hrvatski Crveni Križ u emigraciji. U listopadu 1945. Amerikanci su ga uhapsili i zatočili do svibnja 1947. u logoru u Glasenbachu kraj Salzburga. Vodio je Hrvatski Karitas u Austriji. U Salzburgu je osnovao Katoličku misiju za hrvatske radnike. Pokrenuo je časopis Glasnik Srca Isusova i Marijina i uređivao ga dvadeset godina. Surađivao je i objavljivao u brojnim iseljeničkim novinama i časopisima. Umro je u Salzburgu 3. srpnja 1989. godine.

Župnik, Antun Frimel, rođen je 1913. u Kutjevu. Odlaskom Vilima Cecelje na novu dužnost dolazi u Kustošiju 1942. gdje ostaje do smrti 1977. U novonastalim uvjetima organizira život u župi i rad sa župljanima. Uz pomoć župljana uređuje zgradu crkve, župni stan i podiže i hrabri živu Crkvu.

Župnik, Zvonimir Sekelj, rođen je 1945. u Koprivnici. U svom rodnom gradu 11. srpnja 1971. slavi prvu sv. misu. Kao mladomisnik imenovan je kapelanom župe sv. Marije u Zagre­bu. Kasnije odlazi kao kapelan u Pitomaču. 16. ožujka 1978. de­kretom Nadb. Duh. Stola dolazi u Kustošiju. 2002. odlazi za župnika u župu Sv. Blaža u Zagrebu.

Župnik, Marjan Gradinšćak, rođen je 29. travnja 1964. u Varaždinu. Sjemenište je upisao 1978., a bogosloviju 1982. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 25. lipnja 1989. Od 1989. do 1994. bio je kapelan u župi Sv. Josipa Radnika u Gajnicama, a od 1994. do 1998. upravitelj župe Ljubljanica-Voltino u Zagrebu. Godine 1998. postaje predstojnik Ureda za pastoral mladih u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a od 2001. do 2002. je vicerektor bogoslovnog sjemeništa Zagrebačke nadbiskupije. U kolovozu 2002. postaje upravitelj župe Sv. Nikole Tavelića u Kustošiji. 2011. odlazi za župnika u župu Presvetog Trojstva u Moravče.

Župnik, Božidar Tenšek, rođen je 10. srpnja 1970. u Zaboku, a odrastao je u Orehovici. 1996. g. je diplomirao na KBF-u u Zagrebu i zaređen za svećenika. Mladu misu imao je u rodnoj župi Orehovica.Iste godine poslan je za kapelana u župu Vukovina kod Velike Gorice, gdje ostaje do ljeta 1999. Imenovan je župnim vikarom u župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, gdje nakon mjesec dana preuzima župničku službu od bolesnog župnika te do kraja kolovoza 2000. vrši službu privremenog upravitelja župe. Iste godine poslan je za župnog vikara u župu sv. Mirka u Šestinama, gdje ostaje kao župni vikar, kratko kao privremeni upravitelj župe te kao duhovni pomoćnik do 2005. godine. U rujnu 2002. počinje obavljati službu povjerenika za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije i na toj službi ostaje do kolovoza 2006. godine. Od rujna 2005. godine, uz službu povjerenika za pastoral mladih, djeluje i kao duhovni pomoćnik u župi Sv. Obitelji, a od ožujka do kolovoza 2006. godine privremeni je upravitelj župe Brezovica.  Od 2006. upravitelj je župe Svih Svetih u Sesvetama do 2011. godine, kada ga nadbiskup imenuje župnikom u našoj župi. U našoj župi je bio do 2019. godine kada odlazi na novu službu u Župu hrvatskih mučenika u Mississaugi (Kanada).

Župnik, Ljubo Vuković, rođen je 20. studenog 1962. godine u Trbovlju (Slovenija). Osnovnu školu u Selnici pohađao je od 1969. do 1977., a zatim je ušao u Nadbiskupsko dječačko sjemenište  na zagrebačkoj Šalati gdje se, kao i na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, formirao i obrazovao sljedeće tri godine. U jesen 1981. godine ušao je u  bogosloviju i upisao se na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Po završetku studija 1987. godine zaređen  je za đakona, a 26. lipnja 1988. po rukama kardinala Franje Kuharića za svećenika. Već 8. kolovoza 1988. dobio je dekret za kapelana u Odri, gdje je proveo šest godina. Nakon kapelanske službe od 1994. do 1996. bio je upravitelj župe Stara Plošćica. Nakon toga postao je upravitelj župe Kravarsko gdje je ostao do 2006. godine, punih 10 godina. Tada je dekretiran za župnika u Zagrebu u Župi sv. Josipa Radnika u Gajnicama gdje je bio do 2019. godine kada je premješten u našu župu.

Kapelani

1. Ferdo Orlović

2. Ivica Golec

3. Stjepan Bogdan

4. Stjepan Penić

5. Zvonko Vuković (privremeni upravitelj župe 1977. godine)

6. Josip Kidjemet

7. Ferdinand Jurak

8. Franjo Tkalčec

9. Dragutin Goričanec

10. Vlado Kolarić

11. Ivica Cik

12. Dražen Akmačić

13. Siniša Hegedušić

14. Antun Šogorić

15. Domagoj Vuletić

16. Borna Puškarić

17. Ivan Valentić

18. Marko Torbar

19. Ivan Braovac

20. Višeslav Foretić

Uz župnike i kapelane u župi su svojim djelovanjem ostavili trag i drugi svećenici i suradnici: kateheta Vladimir Dumbović, franjevci konventualci sa sv. Duha, franjevac Tadej Vojnović (dugogodišnji vjeroučitelj mladeži), kao i drugi franjevci s Kaptola, pastoralni suradnik dr. Antun Škvorčević (danas požeški biskup)…

Tijekom postojanja naše župe imali smo sedam mladih misa. U subotu 5. srpnja 1947. služio je svoju prvu svetu misu vlč. Rudolf Komerički. U nedjelju 25. lipnja 1995. svoju prvu misu služio je vlč. Zlatko Koren, 3. srpnja 2011. mladu misu je služio vlč. Tomislav Hačko, a 16. lipnja 2013. vlč. Josip Mudronja. Posebno blagoslovljena je bila 2022. godina kada je naša župa dobila čak dva nova svećenika. 17. srpnja 2022. godine mladu misu je imao vlč. Filip Šešek, a 24. srpnja vlč. Domagoj Koružnjak. Niz se nastavio i 2023. godine, 04. lipnja je svoju mladu misu služio vlč. Petar Tisaj.