"Orgulje u Kustošiji"

Orgulje su jedno od najsloženijih glazbala s tipkama. Imaju, ovisno o veličini, od jedne do čak šest klavijatura po kojima se svira rukama (manual) i klavijaturu na kojoj se svira nogama (pedal ). Zvuk se na orguljama proizvodi tako da se pritiskom tipke na klavijaturi dovodi zrak iz mijeha u svirale, koje su različite građe (drvene i metalne) i veličine. Svirale su onaj dio orgulja u kojima titra stupac zgusnutog zraka i time proizvodi zvukove različitih boja i visina. Registar je niz svirala iste boje i jačine zvuka. Primjenom registara orgulje mogu oponašati sve boje orkestralnih glazbala i ljudskih glasova, zato se simbolički nazivaju kraljicom instrumenata.
Orgulje naše crkve sv. Nikole Tavelića djelo su graditelja Wolfganga Juliusa Brauna, građene tehnikom instrumenata iz vremena baroka te kao takve pripadaju u sam vrh najboljih orgulja u gradu Zagrebu. Iz toga je razloga i pokrenut projekt „Orgulje u Kustošiji“ na inicijativu prof. Jakše Darlića, koji je ujedno bio i jedan od prvih suradnika. Njemu su posvećeni ovogodišnji koncerti kao zahvala za sav njegov trud i rad.

 


18. lipnja 2017. održan je koncert profesora Pavla Mašića, poznatog koncertnog orguljaša i čembalista. Od 2008. djeluje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  kao profesor orgulja i čembala. Redovito koncertira diljem Europe i Rusije, a o njegovoj umjetničkoj kvaliteti svjedoče i brojne međunarodne nagrade. Albumi: Anđelko Klobučar - Skladbe za orgulje, 100% Bach, Bach-Handel-Scarlatti: 1685. Izveo je djela J. S. Bacha, F. Liszta, A. Boelya, T. Albinonia te M. Duprea.

 

 

21. lipnja 2017. održan je koncert profesora Edmunda Andlera Borića, orguljaša i klavirista. Umjetnik Borić koncertira u Europi, Južnoafričkoj Republici, Izraelu, SAD-u te Rusiji. Jedan je od pokretača festivala Ars organi Sisciae u Sisku, ZRIN festivala te je umjetnički voditelj festivala Orgulje Zagrebačke katedrale. Na koncertu je izveo djela: A. Klobučara, J. Pachelbela, J. Grisona, te Anonimnih skladatelja Hrvatskog zagorja.

 

 

24. lipnja 2017. održan je koncert profesora Božidara Ljubenka, današnji orguljaš sudjeluje na orguljskom natjecanju 2009.god. (HDGPP), komornom natjecanju 2010 (HDGPP), tribini ¨Darko Lukić¨ 2011. god., te na mnogim orguljskim festivalima ¨Petar Nakić¨. U župi Sv. Mirka u Šestinama, gdje djeluje kao orguljaš i zborovođa, uvodi, sad već tradicionalne, adventske koncerte. Kao orguljaš surađuje sa Collegiumom pro Musica sacra. Trenutno predaje orgulje, klavir i crkvenu glazbu u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati, te klavir na glazbenoj školi Ksaver Šandor Gjalski u Zaboku.  Od jeseni 2016. postaje orguljaš jutarnje mise u crkvi sv. Nikole Tavelića u Kustošiji. Na ovom koncertu izveo je djela: J. J. Frobergera, J. S. Bacha, M. Lešćana te poznatu Suitu L. Boellmana.