Radovi na uređenju crkve sv. Nikole Tavelića

U mjesecu studenom prošle godine napravljen je novi sustav grijanja u našoj župnoj crkvi. Prema projektu ovlaštenih projektanata postavljeno je podno grijanje koje je bilo korišteno čitave zime. Podno grijanje pokazalo se vrlo praktičnim i svi su župljani, koji su tijekom zime dolazili u crkvu, taj način grijanja oduševljeno prihvatili. Sve troškove novog podnog grijanja platila je Gradska četvrt Črnomerec, kojoj naša župa većim dijelom pripada. Osobitu zahvalu upućujemo tadašnjem predsjedniku gradske četvrti gosp. Josipu Jeliću i svim vijećnicima gradske četvrti koji su poduprli financiranje ovog projekta.

Podizanjem razine poda za jednu stepenicu bilo je potrebno postaviti novu keramiku i urediti pod, a tijekom čitave zime klupe su bile spremljene u skladišnom prostoru ispod crkve sv. Blaža. Postavljanje nove keramike privedeno je kraju, klupe su skraćene i vraćene u crkvu, te je u tijeku njihovo čišćenje, uklanjanje oštećenja i priprema za lakiranje. Sve planirane građevinske radove i potrebni materijal te urađeni posao financira se iz župne blagajne i darova vjernika.

Do sada je učinjeno:
-    novo podno grijanje
-    skraćivanje klupa
-    postavljanje nove keramike i uređenje poda
-    nabava i postavljanje novih prozora na sakristiji i novih vrata na tavanu i tornju

U planu je:
-    premještanje kipa sv. Nikole Tavelića i svetohraništa
-    uređenje prostora za kip bl. Alojzija Stepinca i sv. Antuna Padovanskog
-    uređenje male sakristije (novi pod i namještaj)
-    izgradnja nove ispovjedaonice
-    izgradnja novog predprostora na glavnom ulazu, jer je stari morao biti uklonjen zbog radova
-    otvaranje trećeg ulaza u crkvu (koji je zatvoren od poslije Drugog svjetskog rata)
-    nabava novih vrata za treći ulaz
-    postavljanje „privremene“ rampe za osobe u invalidskim kolicima i za dječja kolica
-    od preostalih dijelova klupa koji su ostali poslije skraćivanja napravit će se 28 manjih klupa od 1,5 metra do 1,8 metra dužine, koje će biti postavljenje uz zidove lijevo i desno u crkvi
-    nova rasvjeta u crkvi

Kao što vidite od prvotnog planiranog podnog grijanja posao na uređenju crkve se dodatno proširio. Jedan dio radova i nabava materijala bit će financijski pokriven, ali će nam trebati još novčanih sredstava za radove koji su se dodatno pojavili. Upravo iz toga razloga radovi se izvode etapno kako se ne bi zaduživali.
Pozivamo sve župljane, koji su u mogućnosti, da pomognu svojim darom!
Svima iskrena zahvala na pomoći i strpljenju. Osobita zahvala ide časnim sestrama koje su dozvolile da svete mise u vrijme radova mogu biti u samostanskoj kapelici, te svima koji su redovito čistili crkvu kako bi mogla biti spremna za nedjeljne svete mise.
Svoj novčani prilog možete uplatiti na žiro račun župe: HR5823600001102257371

Fotografije radova